• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งพื้นทางลาด
 • DSL002
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด
  23100.00 ฿
 • DSL001
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด
  21900.00 ฿ จากราคา 23500.00 ฿
 • DSL004
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด
  22500.00 ฿
 • BAL382
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 1000kg/100g ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย มีทางเข็นขึ้น-ล
  22900.00 ฿
 • DSL003
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด
  22900.00 ฿
 • DSL006
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด
  23500.00 ฿
 • DSL005
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด
  23900.00 ฿
 • BAL383
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 2000kg/200g ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย มีทางเข็นขึ้น-ล
  24900.00 ฿
 • DSL008
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด 1
  25000.00 ฿
 • DSL007
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด 1
  25500.00 ฿
 • DSL010
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด 2
  26000.00 ฿
 • DSL009
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด 2
  26500.00 ฿
 • DSL012
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด 3
  27000.00 ฿
 • DSL011
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งเหล็ก จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอียด 3
  27500.00 ฿
 • BAL384
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 3000kg/500g ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย มีทางเข็นขึ้น-ล
  28900.00 ฿
 • DSL020
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอีย
  60000.00 ฿
 • DSL019
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอีย
  60500.00 ฿
 • DSL022
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอีย
  61000.00 ฿
 • DSL021
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอีย
  61500.00 ฿
 • DSL024
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอีย
  62000.00 ฿
 • DSL023
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลT7E เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 3,000kg ความละเอีย
  62500.00 ฿
 • DSL014
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด
  65000.00 ฿
 • DSL013
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 1,000kg ความละเอียด
  65500.00 ฿
 • DSL016
  เครื่องชั่งพร้อมพื้นทางลาด แท่นชั่งสแตนเลส จอแสดงผลBW เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ 2,000kg ความละเอียด
  66000.00 ฿