• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > ชุดปั๊มน้ำ+ควบคุม
 • PDC033
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มซัมเมอร์ส ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม สูบลึก 110เมตร ขนาด 1500วัตต์ Pump Submersibl product icon
  13900.00 ฿
 • PDC034
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มซัมเมอร์ส ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม สูบลึก 65เมตร ขนาด 1100วัตต์ Pump Submersible product icon
  12500.00 ฿
 • PDC031
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มซัมเมอร์ส ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม สูบลึก 45เมตร ขนาด 750วัตต์ Pump Submersible
  11900.00 ฿
 • PDC032
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มซัมเมอร์ส ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม สูบลึก 60เมตร ขนาด 1500วัตต์ Pump Submersible product icon
  13900.00 ฿
 • PDC030
  ชุดปั้มซัมเมอร์ส ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม สูบลึก 70 เมตร ขนาด 750W (1 แรง) Pump Submersible + C
  12200.00 ฿
 • PDC036
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มหอยโข่ง ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม ขนาด 280วัตต์ ท่อส่ง 1นิ้ว สูง25เมตร Centrifuga
  7900.00 ฿
 • PDC037
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มหอยโข่งโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม ขนาด 1100W (1.5แรง) ท่อส่ง 2นิ้ว ส่งสูง 15เมตร Centr
  12500.00 ฿
 • PDC035
  ชุดปั้มน้ำ ปั้มหอยโข่ง ระบบโซล่าเชลส์ พร้อมตัวควบคุม ขนาด 1500วัตต์ ท่อส่ง 3นิ้ว ส่งสูง 17เมตร Centr
  16900.00 ฿
  • 1