• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > Proximity sensor
 • PXM032
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำตรวจจับวัตถุโลหะ Inductive Proximity Sensor Detection Switch PNP DC 6-36V LJ12A3-4-Z/BY
  170.00 ฿
 • PXM042
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำตรวจจับวัตถุโลหะ Inductive Proximity Sensor Detection Switch M12 NPN DC 6-36V PR12-4DN Distance 4mm
  200.00 ฿
 • PXM038
  พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ PR12-4DP (สเปคเทียบเท่า Autonics) M12 Inductive Proximity Switch Sensor sensing 4mm ขนาด 12mm แรงดัน 6-36VDC,PNP NO
  200.00 ฿
 • PXM023
  อินดักชั่นพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์เหนี่ยวนำ ตรวจจับโลหะ SE-3025C NO PNP long distance25mm inductive proximity switch
  450.00 ฿
 • PXM025
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะตรวจจับ 10mm inductive proximity switch LJ30A3-10-ZCX NO+NC NPN ,M30, 4 สาย
  400.00 ฿
 • PXM029
  (1 คู่) แมกเนติกสวิทซ์ แมกเน็ตสวิทซ์ ตรวจจับแม่เหล็ก NO proximity switch GPS-23/23L Magnetic Reed Switches
  290.00 ฿
 • PXM024
  อินดักชั่นพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์เหนี่ยวนำ ตรวจจับโลหะ SE-2025A NO AC 2 wire Long distance25mm inductive proximity switch
  450.00 ฿
 • PXM028
  คาปาซิทีฟพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุที่ไมใช่โลหะได้ ระยะตรวจจับสูงสุด 25mm Capacitive proximity switches LJC34A4-K-Z/BX NPN NO 3 wires DC6-36V
  390.00 ฿
 • PXM034
  พรอกซิมิตี้สวิทซ์ อินดักทีฟ PR18-5DN Autonics Proximity Switch Sensor Original ยี่ห้อ ออโทรนิคแท้ รับประกัน 1 ปี product icon
  590.00 ฿
 • PXM040
  พรอกซิมิตี้สวิทซ์ อินดักทีฟเซนเซอร์ PR18-5DN Autonics Proximity Switch Sensor คุณภาพเทียบเท่าออโทรนิค รับประกัน 6 เดือน
  380.00 ฿
 • PXM041
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบตรวจจับแม่เหล็ก Hall Sensor NPN 3-wire NO dia 12mm DC 6-36V Proximity Sensor Switch SJA12-10N1 product icon
  250.00 ฿
 • PXM030
  ออโทรนิค พรอกซิมิตี้สวิทซ์ อินดักทีฟ PR18-8DN Autonics Proximity Switch Sensor รับประกัน 1 ปี
  550.00 ฿
 • PXM039
  อินดักทีฟพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะตรวจจับ 5mm TL-Q5MC1-Z ยี่ห้อOMRON DC 10-30V 50mA NPN NO Inductive Proximity Switch Sensor product icon
  190.00 ฿
 • PXM031
  ออโทรนิค พรอกซิมิตี้สวิทซ์ อินดักทีฟ PR18-8DP Autonics Proximity Switch Sensor Original ของแท้ รับประกัน 1 ปี
  690.00 ฿
 • PXM035
  พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ Autonics CR30-15AO Capacitive Proximity Switch Sensor M30 ระยะตรวจจับ 15mm ประกัน 1 ปี
  1590.00 ฿
 • PXM037
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะตรวจจับ8mm M18 DC6-36V NPN NO Capacitive proximity sensor CR18-8DN
  280.00 ฿
 • PXM033
  พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ PR12-4DP Autonics แท้ M12 NO Proximity Switch Sensor sensing 4mm ขนาด 12mm แรงดัน 12-24 VDC,PNP
  350.00 ฿
 • PXM001
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำตรวจจับวัตถุโลหะ Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN DC 6-36V LJ12A3-4-ZBX
  150.00 ฿
 • PXM010
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะตรวจจับ 25mm Proximity switch sensor OMRON E2K-C25ME1
  1100.00 ฿
 • PXM007
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะตรวจจับ8mm M18 DC NPN NO+NC measuring Inductive proximity switch sensor LJ18A3-8-ZCX
  200.00 ฿
 • PXM004
  คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ และอโลหะ M18 Metal Housing Capacitive proximity sensor Capacity proximity switch model: LJC18A3-B-ZBX
  260.00 ฿
 • PXM011
  อินดักทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ Inductive Proximity Sensor,LJ18A3-8-Z/BX,NPN,3-wire NO,diameter 18mm,Proximity Switch
  190.00 ฿
 • PXM009
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะตรวจจับ 5mm inductive proximity switch LJ18A3-5-ZCX NO+NC NPN ,M18, 4 สาย
  160.00 ฿
 • PXM006
  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบตรวจจับแม่เหล็ก Hall Sensor NPN 3-wire NO dia 12mm Proximity Switch NJK-5002C
  250.00 ฿