• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
 • WFS032
  โฟลว์สวิทช์ ตรวจจับการไหลผ่านของน้ำ Water pump flow switch 220VAC Inch 1.5 รุ่น HT-802
  950.00 ฿
 • WFS101
  สวิทซ์ตรวจจับการไหล โฟลสวิทซ์ HT-120, 26mm-26mm water pump flow switch 1A booster pumps flow switch
  690.00 ฿
 • WFS033
  โฟลว์สวิทช์ ตรวจจับการไหลผ่านของน้ำ Water pump flow switch 220VAC Inch 2 รุ่น HT-2010
  1350.00 ฿
 • WFS024
  เซ็นเซอร์ สวิทซ์เช็คการไหลของน้ำ เซ็นเซอร์น้ำ 1/4นิ้ว USN-HS41TA Ultisolar Hall Effect Flow Sensor W
  350.00 ฿
 • WFS029
  โฟลว์สวิทช์ ตรวจจับการไหลผ่านของน้ำ Water pump flow switch 220V,0.5A change 3/4 inch to 1/2inch HT-6
  650.00 ฿
 • WFS030
  สวิทซ์ตรวจจับการไหล โฟลสวิทซ์ HT-120 G 1/2 -1/2 นิ้ว (20mm-20mm) water pump flow switch 1A booster p
  450.00 ฿
 • WFS017
  โฟลว์สวิทช์ ตรวจจับการไหลผ่านของน้ำ Water pump flow switch 220VAC Inch 1นิ้ว รุ่น HT-800
  550.00 ฿
 • WFS009
  เซ็นเซอร์สวิทซ์ สวิทซ์เช็คการไหลของน้ำ ใช้ในช่วง 1-30ลิตรต่อนาที ขนาดท่อ 1/2นิ้ว วัสดุทองเหลือง Wate
  480.00 ฿
 • WFS010
  เซ็นเซอร์ สวิทซ์เช็คการไหลของน้ำ Water Flow switch เซ็นเซอร์น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22mm Water Flow
  230.00 ฿
  • 1