• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งวางพื้น 500kg
 • BAL501
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กลายกันลื่น โครงสร้างแข็งแรง
  17500.00 ฿
 • BAL505
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กลายกันลื่น โครงสร้างแข็งแรงข
  18000.00 ฿
 • BAL510
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กลายกันลื่น โครงสร้างแข็งแรงข
  21500.00 ฿
 • BAL524
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กขนาด 100x100cm. ยี่ห้อ CAS ร
  22000.00 ฿
 • BAL525
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กขนาด 120x120cm. ยี่ห้อ CAS ร
  23000.00 ฿
 • BAL526
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กขนาด 150x150cm. ยี่ห้อ CAS ร
  25000.00 ฿
 • BAL515
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กลายกันลื่น โครงสร้างแข็งแรงข
  29500.00 ฿
 • BAL527
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเหล็กขนาด 200x200cm. ยี่ห้อ CAS ร
  33000.00 ฿
  • 1