• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้น 500kg
 • BAL340
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น A12-PB6070 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  9500.00 ฿
 • BAL702
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 60x70cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-PB6070-500Kg (จีน)
  9500.00 ฿
 • BAL140
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น A12-PB6070 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  10000.00 ฿
 • BAL353
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น T7E- PB6070 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  10500.00 ฿
 • BAL452
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 50x60cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI01-5060-500 (ไต้หวัน)
  9500.00 ฿
 • BAL711
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 60x70cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-PB6070-500Kg (จีน)
  10500.00 ฿
 • BAL367
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 500kg/50g แท่นชั่งเหล็กเหนียว ครอบสแตนเลส 60*70cm หัวอ่านสแตนเลส รุ่น B6S ยี่ห้อ ZEPPER (สินค้าจีน)
  9700.00 ฿
 • BAL253
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น T7E- PB6070 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  11000.00 ฿
 • BAL342
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น A12-LB6080 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  10500.00 ฿
 • BAL703
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 60x80cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-LB6080-500Kg (จีน)
  10500.00 ฿
 • BAL203
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น T7E-LB6080 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  11000.00 ฿
 • BAL142
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น A12-LB6080 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  11000.00 ฿
 • BAL368
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 500kg/50g แท่นชั่งเหล็กเหนียว ครอบสแตนเลส 60*80cm หัวอ่านสแตนเลส รุ่น B6S ยี่ห้อ ZEPPER (สินค้าจีน)
  10700.00 ฿
 • BAL712
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 60x80cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA6080-500kg (จีน)
  11000.00 ฿
 • BAL103
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*800 mm รุ่น T7E-LB6080 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  11500.00 ฿
 • BAL369
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 500kg/50g แท่นชั่งเหล็กเหนียว ครอบสแตนเลส 70*80cm หัวอ่านสแตนเลส รุ่น B6S ยี่ห้อ ZEPPER (สินค้าจีน)
  11800.00 ฿
 • BAL379
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 500kg/50g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 60*70cm หัวอ่าน GK-Series รุ่น GK-LB6070 ยี่ห้อ ADAM (อังกฤษ)
  11900.00 ฿
 • BAL576
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 50x60cm ยี่ห้อ CAS รุ่น CAS-HDI-5060-500K (เกาหลี)
  12500.00 ฿
 • BAL456
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500 กิโลกรัม ค่าละเอียด 50 กรัม แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 60x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI01-6080-500 (ไต้หวัน)
  12500.00 ฿
 • BAL380
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 500kg/50g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 60*80cm หัวอ่าน GK-Series รุ่น GK-LB6080 ยี่ห้อ ADAM (อังกฤษ)
  12700.00 ฿
 • BAL704
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 80x80cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-PB8080-500Kg (จีน)
  14500.00 ฿
 • BAL343
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด800*800 mm รุ่น A12-PB8080 ยี่ห้อ ZEPPER (จีน)
  14500.00 ฿
 • BAL381
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 500kg/50g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 70*80cm หัวอ่าน GK-Series รุ่น GK-LB7080 ยี่ห้อ ADAM (อังกฤษ)
  13500.00 ฿
 • BAL713
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 80x80cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA8080-500kg (จีน)
  15000.00 ฿