• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งสปริง
 • MEC003
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ15Kg ความละเอียด100g จานแบนขนาด 240x240mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานกลม-15K (ไทย)
  950.00 ฿
 • MEC016
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ35Kg ความละเอียด100g จานแบนขนาด 345 x 300mm ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานแบน-35K (ไทย)
  6900.00 ฿
 • MEC005
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ7Kg ความละเอียด20g จานแบน ขนาด 240x240mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานแบน-7K (ไทย)
  990.00 ฿
 • MEC002
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ 7Kg ความละเอียด20g ขนาดจานเส้นผ่าศูนย์กลาง 230mm. ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานกลม-7K (ไทย)
  950.00 ฿
 • MEC008
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ35Kg ความละเอียด100g จานแบนขนาด 240x240mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานแบน-35K (ไทย)
  1200.00 ฿
 • MEC017
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ60Kg ความละเอียด200g จานแบนขนาด 345 x 300mm ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานแบน-60K (ไทย)
  6900.00 ฿
 • MEC001
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ 3Kg ความละเอียด10g จานแบนขนาด 240x240mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานกลม-3K (ไทย)
  950.00 ฿
 • MEC006
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ15Kg ความละเอียด100g ขนาดจานเส้นผ่าศูนย์กลาง 230mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานแบน-15K (ไทย)
  990.00 ฿
 • MEC009
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ60Kg ความละเอียด200g จานแบนขนาด 30x35cm. ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานแบน-60K (ไทย)
  1200.00 ฿
 • MEC015
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ20Kg ความละเอียด100g จานแบนขนาด 345 x 300mm ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานแบน-20K (ไทย)
  3900.00 ฿
 • MEC014
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ15Kg ความละเอียด100g จานแบนขนาด 345 x 300mm ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานแบน-15K (ไทย)
  3900.00 ฿
 • MEC004
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ3Kg ความละเอียด10g จานแบนขนาด 240x240mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานแบน-3K (ไทย)
  990.00 ฿
 • MEC007
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ20Kg ความละเอียด100g จานแบนขนาด 240x240mm ยี่ห้อ สิงห์ธงชัย รุ่น จานแบน-20K (ไทย)
  990.00 ฿
 • MEC013
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ7Kg ความละเอียด20g จานแบนขนาด 345 x 300mm ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานแบน-7K (ไทย)
  3900.00 ฿
 • MEC011
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ15Kg ความละเอียด100g จานชั่งจานกลม 230 mm. (สามารถยกออกได้) ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานกลม-15K (ไทย)
  3900.00 ฿
 • MEC010
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ7Kg ความละเอียด20g จานชั่งจานกลม 230 mm. (สามารถยกออกได้) ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานกลม-7K (ไทย)
  3900.00 ฿
 • MEC012
  เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ20Kg ความละเอียด100g จานชั่งจานกลม 230 mm. (สามารถยกออกได้) ยี่ห้อ คู่แข่งรีสแตนเลส รุ่น จานกลม-20K (ไทย)
  3900.00 ฿
  • 1