• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้น 30kg
 • BAL322
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น 30kg ความละเอียด 5g A12 platform scale A12-EA แท่นขนาด
  5600.00 ฿
 • BAL696
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 30x40cm ยี่ห้อ product icon
  5600.00 ฿
 • BAL350
  เครื่องชั่งดิจิตอล Digital scale เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300*400 mm
  5900.00 ฿
 • BAL705
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 30x40cm ยี่ห้อ
  5900.00 ฿
 • BAL122
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น 30kg ความละเอียด 5g A12 platform scale A12-EA แท่นขนาด
  6100.00 ฿
 • BAL250
  เครื่องชั่งดิจิตอล Digital scale เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300*400 mm
  6400.00 ฿
 • BAL649
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ความละเอียด 2g ฝาครอบแท่นชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 30x40cm รุ่น JWI Series
  6900.00 ฿
 • BAL388
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30 กิโลกรัม ค่าละเอียด 2 กรัม แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30
  7500.00 ฿
 • BAL642
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ความละเอียด 2g ฝาครอบแท่นชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 30x40cm รุ่น JWI-586 ยี
  7500.00 ฿
 • BAL609
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ความละเอียด 5g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 30x40cm รุ่น EKW-E ยี่ห้อ Ts
  7700.00 ฿
 • BAL348
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30 กิโลกรัม ค่าละเอียด 2 กรัม แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 40
  8000.00 ฿
 • BAL373
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น Digital scale 30kg/2g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 30*40cm หัวอ่าน GK-Series รุ
  8200.00 ฿
 • BAL657
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30x40cm ยี่ห้
  8500.00 ฿
 • BAL685
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30x40cm ยี่ห้
  8500.00 ฿
 • BAL611
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ความละเอียด1g แท่นชั่งสแตนเลสขนาด 30x40cm รุ่น BW ยี่ห้อ TS
  9800.00 ฿
 • BAL566
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30x40cm ย
  10500.00 ฿
 • BAL569
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 40x50cm ย
  10500.00 ฿
 • BAL258
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น ชั่งได้ 30Kg ความละเอียด 2g แท่นชั่ง 40x50cm
  11500.00 ฿
 • BAL147
  เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก SW Series platform Scales 30Kg ความละเอียด 1g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 300x40
  11700.00 ฿
 • BAL546
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30x40cm ย
  13000.00 ฿
 • BAL549
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 40x50cm ย
  13500.00 ฿
 • BAL553
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 2g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 50x60cm ย
  15000.00 ฿
  • 1