• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์
 • PRR012
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 30Kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA3040
  10500.00 ฿
 • PRR013
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA3040
  10500.00 ฿
 • PRR014
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA3040
  10500.00 ฿
 • PRR015
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 40X50cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA4050
  10900.00 ฿
 • PRR016
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 100Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40X50cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA4050
  10900.00 ฿
 • PRR017
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40X50cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA4050
  10900.00 ฿
 • PRR018
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 50X60cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA5060
  11900.00 ฿
 • PRR019
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 50X60cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA5060
  11900.00 ฿
 • PRR020
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 60X60cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA6060
  12500.00 ฿
 • PRR021
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60X60cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA6060
  12500.00 ฿
 • PRR022
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60X60cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT EA6060
  12500.00 ฿
 • PRR023
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60X70cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6070
  13500.00 ฿
 • PRR024
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60X70cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6070
  13500.00 ฿
 • PRR064
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 15kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 30x40cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  14000.00 ฿
 • PRR065
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 30kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 30x40cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  14000.00 ฿
 • PRR025
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6080
  14500.00 ฿
 • PRR026
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6080
  14500.00 ฿
 • PRR027
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 70X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB7080 product icon
  15500.00 ฿
 • PRR066
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 60kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  15500.00 ฿
 • PRR067
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 100kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  15500.00 ฿
 • PRR068
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 150kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  15500.00 ฿
 • PRR032
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น15Kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-15KG (ไต้หวัน)
  16000.00 ฿
 • PRR033
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30Kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-30KG (ไต้หวัน)
  16000.00 ฿
 • PRR034
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-60KG (ไต้หวัน)
  16000.00 ฿