• Registered
  • Platinum

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 6 วิธี ดังนี้
1.สั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบตะกร้าสินค้า

โดยการกด  ในสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ