• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้น 60kg
 • BAL687
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 40x50cm ยี่ห้ product icon
  9500.00 ฿
 • BAL612
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ความละเอียด 5g ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 40x50cm รุ่น CBW ยี่ห้อ TSCAL
  9900.00 ฿
 • BAL567
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30x40cm ย
  10500.00 ฿
 • BAL673
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดแท่น 50X60cm ยี่ห้อ SDS-Series ร
  10500.00 ฿
 • BAL570
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 40x50cm ย
  11000.00 ฿
 • BAL148
  เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก เครื่องชั่งไม่เป็นสนิม SW Series platform Scales 60Kg-5g ฐานเหล็กครอบสแต
  12000.00 ฿
 • BAL259
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น ชั่งได้ 60Kg ความละเอียด 5g แท่นชั่ง 40x50cm
  12000.00 ฿
 • BAL262
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น ชั่งได้ 60Kg ความละเอียด 10g แท่นชั่ง 50x60c
  12500.00 ฿
 • BAL453
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 60 กิโลกรัม ค่าละเอียด 5 กรัม แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 60
  12500.00 ฿
 • BAL573
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 50x60cm ย
  12500.00 ฿
 • BAL547
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 30x40cm ย
  13000.00 ฿
 • BAL550
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 40x50cm ย
  13500.00 ฿
 • BAL554
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 50x60cm ย
  15000.00 ฿
 • BAL577
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 60x80cm ย
  15000.00 ฿
 • BAL557
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส ขนาด 60x80cm ย
  17500.00 ฿