• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์
 • PRR035
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-150KG (ไต้หวัน) (ไม่ผ่านตรวจรับรอง)
  16000.00 ฿
 • PRR036
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30Kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-30KG (ไต้หวัน)
  17000.00 ฿
 • PRR037
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-60KG (ไต้หวัน)
  17000.00 ฿
 • PRR038
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-150KG (ไต้หวัน)
  17000.00 ฿
 • PRR039
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-300KG (ไต้หวัน)
  17000.00 ฿
 • PRR028
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 80X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB8080 product icon
  18000.00 ฿
 • PRR029
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 80X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB8080 product icon
  18000.00 ฿
 • PRR040
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-60KG (ไต้หวัน)
  18000.00 ฿
 • PRR041
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-150KG (ไต้หวัน)
  18000.00 ฿
 • PRR042
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-300KG (ไต้หวัน)
  18000.00 ฿
 • PRR043
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-500KG (ไต้หวัน)
  18000.00 ฿
 • PRR069
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 300kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  18500.00 ฿
 • PRR070
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 500kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  18500.00 ฿
 • PRR030
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 100X100cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT PB1010 product icon
  19000.00 ฿
 • PRR031
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 100X100cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT PB1010 product icon
  19000.00 ฿
 • PRR071
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 500kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  19500.00 ฿
 • PRR044
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-60KG (ไต้หวัน)
  21000.00 ฿
 • PRR045
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-150KG (ไต้หวัน)
  21000.00 ฿
 • PRR046
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-300KG (ไต้หวัน)
  21000.00 ฿
 • PRR047
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-500KG (ไต้หวัน)
  21000.00 ฿
 • PRR072
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 500kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR005
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FW1010 พิกัด 1000kg100g ขนาดแท่นชั่ง 1x1 เมตร
  20500.00 ฿
 • PRR008
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FM1010 พิกัด 1000kg100g ขนาดแท่นชั่ง 1x1 เมตร
  21500.00 ฿
 • PRR048
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-150KG (ไต้หวัน)
  23000.00 ฿