• Registered
 • Platinum

รายละเอียดสินค้า

ใบรับรองเครื่องขั่ง ใบCertificate เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาดน้ำหนักชั่ง60กิโลกรัม ใบCertificate เครื่องชั่ง จากเอกชน
 
รหัสสินค้า : CER001
ยี่ห้อ : APC
รุ่น : 60KG
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :850.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

ใบCertificate เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาดน้ำหนักชั่ง60กิโลกรัม ใบCertificate เครื่องชั่ง จากเอกชน

APC Calibration Laboratory เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ของเอกชน ในการดำเนินงานสอบเทียบเครื่องชั่ง
APC Calibration Laboratory ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 

สอบเทียบเครื่องชั่ง ด้วยห้องปฏิติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 • สอบเทียบเครื่องชั่ง เป็นการหาค่าน้ำหนักที่เครื่องชั่งแสดงเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่แท้จริงของลูกตุ้มมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้จากการสอบเทียบจะแสดงให้เห็นว่าเครื่องชั่งที่ใช้ยังมีคุณลักษณะด้านมาตรวิทยาตรงตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด ซึ่งทางบริษัทฯสามารถปรับแต่งเครื่องชั่งให้แสดงผลน้ำหนักได้ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เราให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง เรามีความพร้อมในการปฏิบัติการสอบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบริษัทได้ผ่านการอบรม

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่ง

เรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้บริการ สอบเทียบเครื่องชั่ง ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยผลการสอบเทียบที่มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานและระบบบริหารงานที่พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ในขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเลคทรอนิคส์
 • บุคลากรที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ประสบการณ์และประวัติการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน
 • ใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสูงสุด ในการสอบเทียบ
 • มีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการและอุปกรณ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้บริการสอบเทียบที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
 • กรณีมีการสั่งซื้อเครื่องชั่งใหม่สามารถ สั่งซื้อกับบริษัท และทำการสอบเทียบได้เลย ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและการใช้จ่ายในการดำเนินการ

ขั้นตอนการส่งสอบเทียบ

เมื่อท่านต้องการจะสอบเทียบเครื่องชั่ง ขั้นตอนในการส่งสอบเทียบก็ไม่ได้ยุ่งยากมา เพราะทางเรามีทั้งบริการสอบเทียบทั้งในและนอกสถานที่ โดยขั้นตอนหลักจะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • ตรวจสอบเครื่องชั่งที่ต้องการสอบเทียบ แล้วแจ้งข้อมูลให้แก้บริษัท เพื่อทำการเสนอราคาสอบเทียบ
 • แจ้งยืนยันการสอบเทียบ พร้อมนัดวันเวลาในการส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเข้ารับการสอบเทียบ หากเป็นการสอบเทียบนอกสถานที่ก็นัดวันเวลาสถานที่ที่พร้อมในการเข้าดำเนินการสอบเทียบ
 • ดำเนินการสอบเทียบ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ถ้าท่านทำการทวนสอบ บริษัทจะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินสอบเทียบที่บริษัทของท่าน หากเป็นการสอบเทียบเครื่องใหม่ บริษัทจะสอบเทียบในห้องปฏิบัติการของบริษัท และนำส่งเครื่องให้ท่านต่อไป
 • เมื่อการสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะทำการส่งใบรับรองพร้อมกับเครื่องที่นำมาสอบเทียบให้ที่บริษัทของท่าน หากเป็นการสอบนอกสถานที่จะทำการจัดส่งใบรับรองผลให้ทางไปรษณีย์


มาตรฐานการรับรอง

 • เครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบจากบริษัท จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การสอบเทียบและห้องปฏิบัติการตรงตามมาตรฐาน เครื่องชั่งที่เราจัดจำหน่ายทุกเครื่องจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน และยังรับสอบเทียบเครื่องชั่งเก่าเพื่อให้เครื่องชั่งของท่านตรงตามมาตรฐาน

 

 

แก้ไขล่าสุด : 12/06/2020