• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > Stereo Microscope
 • SMR001
  สเตอริโอไมโครสโคป กล้องส่องซ่อมงาน Binocular Stereo Microscope T2B 40x สำหรับซ่อมแผงวงจร ซ่อมโทรศัพท product icon
  5500.00 ฿
 • SMR004
  สเตอริโอไมโครสโคป กล้องส่องตรวจสอบงาน ซ่อมแผงวงจร Stereo Microscope Binocular HD Vision 20X+40X LED product icon
  2990.00 ฿
 • SMR003
  สเตอริโอไมโครสโคป กล้องส่องตรวจสอบงาน ซ่อมแผงวงจร Binocular Stereo Microscope 20X+40X มีไฟ LED ส่องช product icon
  2350.00 ฿
 • SMR002
  กล้องสเตอริโอไมโครสโคป กล้องตรวจสอบงาน ซ่อมงาน Binocular Stereo Microscope FS T2B 40x Optical Glass product icon
  5900.00 ฿
  • 1