• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งแลป 0.0001g
 • HSD073
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น ATY224 ยี่ห้อ SHIMADZU (ญี่ปุ่น)
  34000.00 ฿
 • HSD074
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น ATX224 ยี่ห้อ SHIMADZU (ญี่ปุ่น)
  36000.00 ฿
 • HSD039
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีตู้ครอบ) 210g ความละเอียด 0.0001g (จานชั่งน้ำหนัก 90mm) รุ่น PA214 ยี่ห้อ OHAUS (อเมริกา)
  36200.00 ฿
 • HSD051
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 210g ความละเอียด 0.0001 (จานชั่งสแตนเลส 8.5cm) ยี่ห้อ AND รุ่น GR-200 (ญี่ปุ่น)
  42000.00 ฿
 • HSD083
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น AUY-120 (ญี่ปุ่น)
  43900.00 ฿
 • HSD084
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น AUY-220 (ญี่ปุ่น)
  44900.00 ฿
 • HSD080
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น AUX-120 (ญี่ปุ่น)
  49000.00 ฿
 • HSD081
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น AUX-220 (ญี่ปุ่น)
  51000.00 ฿
 • HSD077
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW-120 ยี่ห้อ SHIMADZU (ญี่ปุ่น)
  61000.00 ฿
 • HSD082
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 320g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น AUX-320 (ญี่ปุ่น)
  61000.00 ฿
 • HSD078
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW-220 ยี่ห้อ SHIMADZU (ญี่ปุ่น)
  62000.00 ฿
 • HSD079
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 320g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น AUW-320 (ญี่ปุ่น)
  65000.00 ฿
 • HSD075
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW-120D ยี่ห้อ SHIMADZU (ญี่ปุ่น)
  69900.00 ฿
 • HSD076
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW-220D ยี่ห้อ SHIMADZU (ญี่ปุ่น)
  72900.00 ฿
  • 1