• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > ตู้อบ Memmert
 • sec113
  (สินค้ามือสอง)ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN110 ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา product icon
  50000.00 ฿
 • HDO001
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN30 ความจุ 32 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  41700.00 ฿
 • HDO017
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Incubator IN30 ความจุ 32 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  43000.00 ฿
 • HDO009
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF30 รุ่นมีพัดลม ความจุ 32 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  50000.00 ฿
 • HDO002
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN55 ความจุ 53 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  50000.00 ฿
 • HDO018
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IN55 ความจุ 53 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  54000.00 ฿
 • HDO025
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IF30 รุ่นมีพัดลม ความจุ 32 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  54000.00 ฿
 • HDO003
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN75 ความจุ 74 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  60000.00 ฿
 • HDO010
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF55 รุ่นมีพัดลม ความจุ 53 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  60000.00 ฿
 • HDO019
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IN75 ความจุ 74 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  64000.00 ฿
 • HDO026
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IF55 รุ่นมีพัดลม ความจุ 53 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  69000.00 ฿
 • HDO004
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN110 ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  70000.00 ฿
 • HDO011
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF75 รุ่นมีพัดลม ความจุ 74 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  72000.00 ฿
 • HDO020
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IN110 ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  76000.00 ฿
 • HDO027
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IF75 รุ่นมีพัดลม ความจุ 74 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  79000.00 ฿
 • HDO012
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF110 รุ่นมีพัดลม ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  84000.00 ฿
 • HDO005
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN160 ความจุ 161 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  94000.00 ฿
 • HDO028
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IF110 รุ่นมีพัดลม ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  95000.00 ฿
 • HDO021
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IN160 ความจุ 161 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  99000.00 ฿
 • HDO013
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF160 รุ่นมีพัดลม ความจุ 161 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  114000.00 ฿
 • HDO029
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IF160 รุ่นมีพัดลม ความจุ 161 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  119000.00 ฿
 • SEC200
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF750 รุ่นมีพัดลม ความจุ 749 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สินค้ามือ2 สภาพดี)
  120000.00 ฿
 • HDO006
  ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UN260 ความจุ 256 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  126000.00 ฿
 • HDO022
  ตู้อบเพาะเชื้อ ตู้อบบ่มเชื้อ Memmert Incubator IN260 ความจุ 256 ลิตร อุณหภูมิ 80 องศา (สั่งซื้อ2-3วัน)
  139000.00 ฿