• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งแลป 0.01g
 • HSD145
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งดิจิตอล 1000g ความละเอียด 0.01g จานชั่งสแตนเลส 19.5x19 product icon
  15500.00 ฿
 • HSD146
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งดิจิตอล 2000g ความละเอียด 0.01g จานชั่งสแตนเลส 19.5x19 product icon
  15500.00 ฿
 • HSD126
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 2200g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  17900.00 ฿
 • HSD053
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2200g ความละเอียด 0.01g (จานชั่งสแตนเลส 15cm.) ย
  19500.00 ฿
 • HSD124
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 320g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SHI
  19500.00 ฿
 • HSD114
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 2200g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  19500.00 ฿
 • HSD125
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 620g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SHI
  19900.00 ฿
 • HSD115
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 3200g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  20500.00 ฿
 • HSD054
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3200g ความละเอียด 0.01g (จานชั่งสแตนเลส 15cm.) ย
  21500.00 ฿
 • HSD116
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 4200g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  22500.00 ฿
 • HSD127
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 3200g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  22500.00 ฿
 • HSD036
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2100g ความละเอียด 0.01g (จานชั่งน้ำหนัก 180mm) ร
  23000.00 ฿
 • HSD090
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 2200g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  32900.00 ฿
 • HSD037
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4100g ความละเอียด 0.01g (จานชั่งน้ำหนัก 180mm) ร
  23500.00 ฿
 • HSD102
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 3.2kg ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  24500.00 ฿
 • HSD049
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3100g ความละเอียด 0.01g (จานชั่ง 16.5x16.5cm ) ย
  26000.00 ฿
 • HSD101
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 2.2kg ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  26500.00 ฿
 • HSD105
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 420g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SHI
  26900.00 ฿
 • HSD103
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 4.2kg ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  27900.00 ฿
 • HSD106
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 820g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SHI
  28500.00 ฿
 • HSD093
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 420g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SHI
  30500.00 ฿
 • HSD094
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 820g ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SHI
  32000.00 ฿
 • HSD104
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 6.2kg ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  33500.00 ฿
 • HSD091
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 4.2kg ความละเอียด 0.01g ยี่ห้อ SH
  36900.00 ฿