• Registered
  • Platinum

รายละเอียดบทความ

คู่มือการใช้งานกล้องวัดระยะสนามกอล์ฟ (แปลจากคู่มือภาษาอังกฤษ)

Green mode  เป็นโหมดสำหรับการใช้ในสนามกอล์ฟโดยเฉพาะ ใช้งานไม่ยาก

General mode สามารถประยุกต์ใช้งานในลักษณะอื่นๆ  เพียงแค่ป้อนค่าความสูงของเป้าหมายที่ต้องการวัดเข้าไป  จากนั้นตัวเครื่องจะคำนวณแปรผันเป็นระยะทางระหว่างจุดที่เราอยู่กับเป้าหมายให้ทันที

ดูรูปประกอบตามคู่มือภาษาอังกฤษนะครับ ว่าปุ่มไหนเรียกว่าอย่างไร

 

วิธีการใช้งาน

  การเปิดเครื่อง กดที่ปุ่ม ON/ADJUST. ตัวเครื่องสโคปจะเข้าสู่โหมด Green Mode ทันที

ดูรูปที่  1 ประกอบครับ (ในคู่มือ)

สำหรับการใช้งานในสนามกอล์ฟ

เส้นขีดที่ตั้งอยู่ตรงกลางเลนส์จะเป็นตัวสเกลสำหรับเอาไว้เทียบกับความสูงเสาธงของหลุมกอล์ฟ   ให้ส่องกล้องไปยังเสาธงแล้วปรับระดับเส้นขีดให้มีความสูงที่ระดับเดียวกับเสาธง ให้พอดีมากที่สุด  (ทั้งในส่วนฐานและปลายธง)  ปรับระดับเส้นมาร์คโดยการกดปุ่ม ON/ADJUST ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ระดับที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุด  ตัวเครื่องจะแสดงระยะทางเป็นตัวเลขดิจิตอลในหน่วยหลาให้ทันที (ในกรณีนี้เสาธงที่อยู่ในสนามต้องเป็นเสาธงที่มีขนาดความสูงตามมาตรฐานสากลนะครับ)

แต่ถ้าหากเสาธงไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถเปลี่ยนมาใช้โหมด General แทนได้เช่นกันครับ

 

1.  เปลี่ยนโหมดโดยการกดปุ่ม MODE หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะในรูปที่ 3 (ดู่มือภาษาอังกฤษประกอบนะครับ)

2.  ใส่ค่าความสูงของเป้าหมาย หรือความสูงของเสาธงที่เป็นค่ามาตรฐาน หรือที่วัดได้  เช่น เสาธงสูง 2 หลา ก็ให้ใส่ 2 เข้าไป

3.   การใส่ค่า ใส่ได้ทั้งสามหลัก (หลักร้อย)  การใส่ค่าหลักหน่วย 0-9 โดยการกดปุ่ม ON/ADJUST ไปเรื่อยๆ จนได้ค่าที่ถูกต้อง

4.   การเปลี่ยนมาใส่ค่าในหลักสิบ ให้กดปุ่ม MODE  1 ครั้ง ก็จะถูกเลื่อนให้สามรถปรับค่า 0-9 โดยใช้ปุ่ม NO/ADJUST ในการใส่ค่า 0-9 เช่นกัน

5.   ถ้าจะปรับเปลี่ยนในหน่วยอื่นๆก็สามารถทำได้เหมือนๆกัน รวมถึงหน่วยของค่าทศนิยม

6.   เมื่อใส่ค่าความสูงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม MODE  หน้าจอจะแสดงค่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดที่เราสามารถทำการวัดได้  (ขึ้นอยู่กับค่าความสูงที่เราป้อนเพื่ออ้างอิงในตอนแรก)

7.   การวัดค่า เพียงแค่ปรับระดับเส้นมาร์คให้พอดีกับความสูงของเป้าหมายที่มองเห็นผ่านกล้อง (เสาธง)   ปรับโดยการกดปุ่ม ON/ADJUST  ระยะทางจะแสดงผลเป็นตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจน

****เครื่องจะปิดการทำงานได้เองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 60 วินาที

ผู้ลงบทความ : Mechashop