• Registered
  • Platinum

รายละเอียดบทความ

การใช้งานเครื่องชั่ง
วางเครื่องชั่งบนพื้นที่ราบเรียบ
1.กดปุ่ม "On" รอจนกว่าจะปรากฏ "0.0" (1 ตำแหน่ง)หรือ "0.00" ฆ( 2 ตำแหน่ง)
2.วางสิ่งที่ต้องการชั่งบนถาดเครื่องชั่ง
3.เมื่อหน้าจอปรากฏ "s" ทางด้านซ้าย จะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งที่ชั่ง
4.ปุ่ม "Mode" ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยการวัด g/oz/ozt/dwt/ct
5.กดปุ่ม Tare เพื่อให้แสดงค่า 0
6.กดปุ่ม "Off" เพื่อปิดเครื่อง

ผู้ลงบทความ : Mechashop